Blogi

Ekokompassi-sertifikaatti osoituksena omasta ympäristötyöstämme

Toimintamme ydin on auttaa asiakkaitamme ympäristönäkökohtien huomioimisessa heidän toiminnassaan ja rakennusten ympäristövaikutusten pienentämisessä. Myös GBP:n oman toiminnan tulee täyttää samat ympäristömyönteisyyden vaatimukset kuin asiakkaidemmekin.

Vuonna 2016 otimme käyttöön Ekokompassi-työkalun kehittääksemme omaa ymmärrystämme ja toimintaamme ympäristönäkökulmasta. Ekokompassin avulla olemme ohjanneet toimintaamme ympäristöystävällisempään suuntaan sekä lisänneet työntekijöidemme tietoisuutta oman toimintamme ympäristövaikutuksista.

Tämän kuvan alt-attribuutti on tyhjä; Tiedoston nimi on Ekokompassi_logo_RGB_300dpi-1-1024x341.jpg

Sertifioinnin voimassa pitäminen velvoittaa vuosittaiseen suunnitteluun ja tulosten raportoimiseen. Viime vuonna läpäisimme ensimmäisen uudelleenauditoinnin, joka pidetään kolmen vuoden välein. Jokavuotisten raportointien kautta Ekokompassi pysyy näkyvänä osana mukana toiminnassamme, ja joka vuosi olemmekin pyrkineet kehittämään ohjelmaamme pienentääksemme ympäristövaikutustamme entisestään.

Ympäristöohjelmaamme olemme sisällyttäneet viisi osa-aluetta ja jokaisen osa-alueen alle olemme asettaneet tavoitteita oman toimintamme näkökulmasta.

2020 vuoden ympäristöohjelmassa olemme keskittyneet seuraaviin osa-alueisiin:

 • Henkilökunnan tiedotus ja kampanjoihin osallistuminen
 • Työmatka- ja työasialiikenteen ympäristövaikutusten seuranta ja pienentäminen
 • Jätteen lajittelun kehittäminen
 • Energiankäytön seuranta ja energiatehokkuuden parantaminen
 • Vastuulliset hankinnat

Alla on kerätty poimintoja vuoden 2019 konkreettisista toimenpiteistä ja tuloksista ympäristövaikutusten pienentämiseksi:

 • Osallistuimme Kilometrikisaan ja World Green Building Weekiin
 • Työmatkaliikenteen ympäristövaikutusten pienentämisen mahdollistamiseksi GBP:llä on käytössä kaksi täyssähköautoa ja sähköpyörä työasialiikenteeseen
 • Toisen sähköauton hankinta lisäsi työmatkaliikkumisen sähköautoilla yli 30 % verrattuna vuoden 2018 kilometreihin.
 • Vuonna 2019 matkustimme noin 27 % vähemmän kilometrejä verrattuna edelliseen vuoteen, vaikka matkojen lukumäärä oli lähes sama. Projektiluonteista työstämme johtuen matkustamisen määrä pitkälti määräytyy projektiemme sijainnin mukaan.
 • Lajitteluohjeet ovat selkeästi kaikkien näkyvilla ja jätelajittelun toteutumista seurattiin
 • Kierrätysaste parani 17 prosenttiyksiköllä vuoteen 2018 verrattuna, pääasiassa muovikeräyksen lisäyksen ansiosta.
 • Energiatehokkuuden parantamisen pohjaksi toimiston valaistusohjausta on kehitetty vyöhykkeiseksi tarpeettoman valaistuksen välttämiseksi
 • Käyttäjäsähkön kulutus säilyi matalalla tasolla, perustuen valaistusohjaukseen ja energiatehokkaisiin laitteisiin
 • Hankinnat tehtiin hankintaohjeemme mukaan, johon on sisällytetty tekniset laitteet, päivittäistavarat ja kalusteet
 • Tulostusten määrä laski yli 30 %.
 • Kompensoimme hiilijalanjälkemme, johon sisällytämme energian käytön sekä työasialiikkumisen. Vuonna 2019 laskettu hiilijalanjälkemme oli noin 30 tCO2e ja kompensoimme sen Puunin kautta.
Ympäristökampanjoihin, kuten parhaillaan käynnissä olevaan World Green Building Weekiin, osallistuminen on osa ympäristöohjelmaamme. Kuvassa WGBW 2020 -kampanjan puitteissa antamamme ympäristölupaus.

Jennifer Pitkänen
Ympäristövastaava, GBP

Ekokompassi on suomalainen ympäristöjärjestelmä, joka sopii laajasti kaikille toimialoille, niin yrityksille, järjestöille kuin tapahtumillekin. Järjestelmä pohjautuu kansainvälisiin standardeihin (EMAS ja ISO 1400) ja vastaaviin pohjoismaisiin ympäristöjärjestelmiin. Ekokompassi-sertifikaatti kertoo toimijan sitoutumisesta jatkuvaan seurantaan ja parantamiseen sekä ohjelman kriteerin noudattamiseen. Lisää tietoa www.ekokompassi.fi .