Blogi

Ekokompassi ympäristövastuullisuuden suunnannäyttäjänä

Green Building Partnersin toiminnan perustana on auttaa asiakkaitamme huomioimaan ympäristönäkökohdat toiminnassaan ja pienentämään rakennusten ympäristövaikutuksia. Samalla on luonnollista, että GBP:n oman toiminnan tulee täyttää samat ympäristömyönteisyyden vaatimukset kuin asiakkaidemmekin. Kehittääksemme omaa ymmärrystämme ja toimintaamme otimme vuonna 2016 käyttöön Ekokompassi-työkalun ja saimme käyttöömme Ekokompassi-sertifikaatin.  

Ekokompassi on suomalainen ympäristöjärjestelmä, joka sopii toimialasta riippumatta niin yrityksille, järjestöille kuin tapahtumillekin. Järjestelmä pohjautuu kansainvälisiin standardeihin (EMAS ja ISO 1400) ja vastaaviin pohjoismaisiin ympäristöjärjestelmiin. Ekokompassi-sertifikaatti kertoo toimijan sitoutumisesta jatkuvaan seurantaan ja parantamiseen sekä ohjelman kriteerien noudattamiseen.

Sertifioinnin saaminen edellyttää ympäristöpolitiikan ja -ohjelman laatimisen ja implementoinnin sekä hyväksytyn auditoinnin. Organisaation on myös nimettävä ympäristövastaava, joka on käynyt Ekokompassi-koulutuksen. Ympäristöpolitiikassaan organisaatio sitoutuu vähentämään ympäristövaikutuksia jatkuvan parantamisen periaatteen mukaisesti. Ensimmäisen ympäristöohjelman, jossa kirjataan tavoitteet ja toimenpiteet, luomisen jälkeen olemmekin joka vuosi pyrkineet kehittämään ohjelmaamme pienentääksemme ympäristövaikutustamme. 

Sertifioinnin voimassa pitäminen velvoittaa vuosittaiseen tulosten raportointiin ja uudelleenauditointiin kolmen vuoden välein. Vuonna 2019 oli ensimmäisen uudelleenauditoinnin aika. Jokavuotisten raportointien myötä Ekokompassi on pysynyt näkyvänä osana toimintaamme ja auditointi ei näin ollen vaatinut sen suurempia valmisteluja. Lokakuussa 2019 saimme ylpeinä vastaanottaa toisen Ekokompassi-sertifikaattimme.

Vastaanotimme 2.10.2019 Helsingin kaupungintalon Empire-salissa toisen Ekokompassi-sertifikaattimme apulaispormestari Anni Sinnemäeltä. Lue lisää tilaisuudesta Helsingin kaupungin uutisesta.

Ympäristöohjelmaamme olemme sisällyttäneet viidestä seitsemään osa-aluetta, joiden alle olemme asettaneet tavoitteet oman toimintamme näkökulmasta. 2019 vuoden ympäristöohjelmassa olemme keskittyneet seuraaviin osa-alueisiin:

 • Kampanjoihin osallistuminen (esim. Kilometrikisa ja World Green Building Week)
 • Työmatkaliikenteen ympäristövaikutusten pienentäminen
 • Jätteen lajittelun parantaminen
 • Energiankäytön seuranta
 • Vastuulliset hankinnat (tekniset laitteet, päivittäistavarat ja kalusteet)

Alla poimintoja vuoden 2018 raportoinnista:

 • Tulostusten määrä lähes puolittui
 • Kierrätysaste parani 8 prosenttiyksiköllä vuoteen 2017 verrattuna
 • Projektiluonteisesta työstämme johtuen matkustamisen määrä määräytyy pitkälti projektiemme sijainnin mukaan. Vuonna 2018 matkustuskilometrejä kertyi noin 25 % enemmän kuin vuonna 2017. Matkustamisen määrä on pääasiassa aika pieni, joten pienikin lisäys näkyy tuloksissa.
 • Käyttäjäsähkön kulutuksen seuranta (jatkossa voimme verrata tuloksia)
 • Hankimme toisen sähköauton, Kona electricin, työmatkustamiseen myös pidemmille matkoille
 • Kompensoimme hiilijalanjälkemme, johon sisällytämme energian käytön sekä työmatkaliikkumisen. Vuonna 2018 laskettu hiilijalanjälkemme oli noin 50 tCO2e.

Ekokompassin ansiosta olemme tietoisia suorista ympäristövaikutuksistamme ja ohjelman kautta kehittymistämme seurataan jatkuvasti. Ekokompassin avulla pyrimme lisäämään työntekijöidemme tietoisuutta toimintamme ympäristövaikutuksista sekä ohjamaan toimintaamme ympäristöystävällisempään suuntaan.

Jennifer Pitkänen
Ympäristövastaava, GBP

Lue lisää Ekokompassista: www.ekokompassi.fi