Uutiset

WELL Performance Testing -auditoinnit GBP:ltä

Olemme laajentaneet palvelutarjontaamme nyt myös WELL Performance Testing -auditointien suorittamiseen ensimmäisenä suomalaisena GBCI:n auktorisoimana toimijana. Auditointien myötä voimme tarjota joustavasti ja kotimaisesti koko WELL-sertifioinnin prosessin aina esiselvityksestä ja hankkeen ohjauksesta auditointiin saakka.

Kiinteistöjen käyttäjien hyvinvointiin ja terveyteen keskittyvä kansainvälinen WELL-hyvinvointiluokitus tekee tuloaan myös Suomessa, ja on nousemassa tutumpien kiinteistöjen ympäristösertifikaattien, kuten LEEDin ja BREEAMin rinnalle. Me Green Building Partnersilla olemme vahvasti mukana Suomen ensimmäisissä WELL-hankkeissa asiantuntijana, ja haimmekin omille toimitiloillemme WELL-luokituksen ensimmäisinä Pohjoismaissa.

WELL-hyvinvointiluokituksen arvoa ja luotettavuutta kasvattaa se, että jokainen WELL-hanke tulee auditoida kattavasti paikan päällä terveellisen ja laadukkaan sisäympäristön varmistamiseksi. Olemme laajentaneet palvelutarjontaamme nyt myös WELL Performance Testing -auditointien suorittamiseen ensimmäisenä suomalaisena GBCI:n (Green Business Certification Inc.) auktorisoimana toimijana. Auditointien myötä voimme tarjota joustavasti ja kotimaisesti koko WELL-sertifioinnin prosessin aina esiselvityksestä ja hankkeen ohjauksesta auditointiin saakka.

WELL Performance Testing -auditointi koostuu kokonaisvaltaisesta sisäolosuhteiden varmennuksesta, sisältäen mm. ilmanlaadun, lämpöolosuhteiden, vedenlaadun, valaistuksen ja tila-akustiikan mittaukset. Auditointi sisältää lisäksi ilman- ja vedenlaadun laboratoriokokeet, joilla yhdessä paikan päällä tehtävien mittausten kanssa varmistetaan WELL-kriteeristön vaatimusten täyttyminen.

Ensimmäiset auditointimme ovat jo käynnissä, ja WELL-luokituksen kasvavasta kiinnostuksesta päätellen lisää on luvassa. Lisätietoa WELL Performance Testing -auditoinnista ja listan hyväksytyistä auditoijista (WELL Performance Testing Organization) löydät täältä: https://www.wellcertified.com/performance-testing

Ota yhteyttä WELL-hankkeesi osalta, niin varmistetaan yhdessä käyttäjillenne terveelliset olosuhteet kotimaisin voimin!