Referenssi

Valkealan monitoimitalo ja Sarkolan koulu

Kahden luonnossuunnitteluvaiheessa olevan rakennuksen, Valkealan monitoimitalon sekä Sarkolan koulun, energian tavoitekulutusten, elinkaaren hiilijalanjälkien ja elinkaarikustannusten laskenta ja optimointi.

Rakennusvaiheen hiilijalanjäljen pienentämiseksi tunnistettiin useita toteutuskelpoisia vaihtoehtoja erityisesti julkisivumateriaalien osalta. Suunnitelmissa päädyttiin suositusten perusteella pienentämään suuripäästöisten tiilimuurausten ja keraamisten sauvojen osuuksia julkisivuissa korvaamalla niitä kevyillä rappauksilla. Käyttövaiheen hiilijalanjälkeä pienentää molemmissa kohteissa hyvä energiatehokkuus. Lisäksi Valkealassa päädyttiin hybridilämmitysjärjestelmään, jossa yhdistetään ilma-vesilämpöpumppu ja kaasulämmitys. Molempiin kohteisiin suositeltiin lisäksi aurinkosähköjärjestelmiä.

Hankeosapuolet: Green Building Partners, Kouvola, Luovaus Arkkitehdit Oy
Valmistumisvuosi: 2020

Kuva: Valkealan monitoimitalo, Luovaus Arkkitehdit Oy