Palvelu

Kiinteistöjohdon konsultointi

Kiinteistöjohdon konsultointi

Kiinteistöjohdon konsultointi


Kiinteistöliiketoimintojen kehittämisellä tavoitellaan tyypillisesti kustannustehokkuuden, toimintojen laadun tai energia- ja ympäristötehokkuuden parantamista.

Asiakkaidemme kehityshankkeet liittyvät tyypillisesti kiinteistöjohtamisen toimintojen kehittämiseen, kiinteistöpalveluiden tai -tietojärjestelmien hankintaan, ohjeistusten laatimiseen tai strategiseen kehittämiseen.

Yhdistämme kehityshankkeissa teknisen, kestävän rakentamisen ja kiinteistöliiketoiminnan osaamisemme sekä kokemuksemme kiinteistöliiketoiminnan tietojärjestelmistä ja palveluntuottajakentästä.

Tilanteet ja tarpeet ovat jokaisessa organisaatiossa yksilöllisiä, mutta GBP:n tukemissa kehityshankkeissa noudatetaan pääsääntöisesti seuraavaa toiminnan kehittämisen prosessia:

 • Nykyisten toimintamallien arviointi
 • Konkreettisten tavoitteiden määrittely
 • Kehitystoimenpiteiden tunnistaminen, suunnittelu ja toteutus
 • Kehitystoimenpiteiden johtaminen
 • Vaikutusten arvioiminen ja jatkuva parantaminen

Kiinteistötietojärjestelmien hankintakonsultointi

Meillä on laaja kokemus ja valmiit toimintamallit kiinteistötietojärjestelmien ja -palveluiden hankintaprojekteista. Hankintaprojektin aluksi asetamme selkeät tavoitteet hankinnalla ratkaistavista ja kehitettävistä asioista sekä määritämme yhdessä asiakkaan kanssa konkreettiset toimenpiteet myös samassa yhteydessä tarvittaville omien toimintatapojen kehittämiselle.

Olemme auttaneet yksityisiä ja julkisia asiakkaitamme mm. seuraavissa hankinnoissa:

 • Tietojärjestelmät: kiinteistötietojärjestelmän, kiinteistöjen ylläpitojärjestelmän (huoltokirjajärjestelmä), graafisen tilahallintajärjestelmän ja energiahallintajärjestelmän hankinta
 • Palvelut: Kiinteistöjohtamisen palvelut (hallinnollinen managerointi, tekninen managerointi, taloushallinnon palvelut, vuokrauspalvelut), kiinteistönhoitopalvelut sekä toimitilapalvelu

Kiinteistöjohtamisen toimintojen kehittäminen

Kiinteistöjohtamisen toimintojen kehittämisen hankkeet ovat lähtökohdiltaan kaikkein yksilöllisimpiä. Olemme olleet työstämässä yhdessä asiakkaidemme kanssa mm. seuraavia aiheita:

 • Sijoitustoiminnan käsikirjan laatiminen
 • Kiinteistöjen ylläpidon toimintojen konseptointi
 • Kiinteistönpidon toimintamallin kehittäminen ja kehitystoimenpiteiden määrittäminen
 • Kestävän asuntorakentamisen ohjelman valmistelu
 • Kestävän kehityksen arviointityökalun kehittäminen
 • Kiinteistösijoittajan uusien liiketoimintamahdollisuuksien selvittäminen ja tulevan toimintamallin kuvaaminen
 • Päiväkotien suunnitteluohjeen laatiminen
 • Tuotedokumentaation ympäristöominaisuuksien kuvaaminen
 • Kiinteistösijoittajalle kestävän suunnittelun ja rakentamisen ohjeiden laatiminen
 • Ympäristöstrategioiden laadinta
 • Tuotedokumentaation kehittäminen