Palvelu

Kiinteistöveroselvitykset

Kiinteistöveroselvitykset

Kiinteistöveroselvitykset


Kiinteistöveroselvityksessä tarkistetaan kiinteistöveron perusteet ja säästömahdollisuudet. Kiinteistövero on yksi suurimmista ylläpidon kustannuseristä, ja julkisen talouden paineessa sen merkitys tulee edelleen kasvamaan. Lisäksi verohallinnon ohjeistukset päivittyvät oikeuskäytännön mukana ja muuttavat siten vallitsevia tulkintoja ja verotuskäytäntöä.

Kiinteistöveron perusteet määräytyvät kaavamaisten laskentakaavojen mukaisesti, mutta ne sisältävät lukuisia yksityiskohtia ja vaihtoehtoisia tulkintatapoja.
Kiinteistöveron perusteiden tarkistuksella ja optimoinnilla on mahdollista saada ylläpitokuluihin selvää säästöä. Säästöjä voi syntyä yksittäisten veron perusteiden virheiden korjaamisella, puutteiden täydentämisellä tai edullisinta tulkintatapaa käyttämällä.

GBP hallitsee kiinteistöverotuksen yksityiskohdat, säästömahdollisuudet sekä mahdolliset riskit. Olemme tehneet tuloksellisia kiinteistöveroselvityksiä Suomen suurimmille kiinteistönomistajille, yksittäisille kiinteistöille sekä rakennushankkeille.

Kiinteistöveropalvelumme kattavat olemassa olevien kiinteistöjen kiinteistöveroselvitykset, kiinteistöveron oikeellisuuden arvioinnit kiinteistökauppatilanteissa ja kiinteistöveroselvitykset rakennushankkeessa. Kiinteistöveron perusteiden tarkastamisen lisäksi huolehdimme veron perusteiden oikaisemisesta, mahdollisesta valitusprosessista ja tarvittaessa esimerkiksi rakennushankkeiden ja muutostöiden kiinteistöilmoitusten laatimisesta, jolla täytetään kiinteistönomistajan ilmoitusvelvollisuus.

Kiinteistöveroselvitykset kiinteistösalkulle

Useamman kiinteistön salkulle voimme suorittaa koko tarkastusprosessin toteutuneisiin säästöihin perustuvalla successfee-palkkiomallilla.

Laajojen kiinteistösalkkujen kiinteistöveroselvitys jakaantuu esiselvitykseen, kohdeselvitykseen ja oikaisuvaatimusten seurantaan ja raportointiin.

Esiselvitys tehdään kaikille kohteille potentiaalisten säästökohteiden ja mahdollisten riskien tunnistamiseksi.

Kohdeselvityksessä tarkistetaan yksityiskohtaisesti veron perusteet valituille kiinteistöille,  tehdään maapohjan ja rakennusten veron perusteiden tarkastukset, pinta-alamittaukset, tarkistuslaskelmat ja vaihtoehtoistarkastelut, käsitellään tarkastustulokset yhdessä tilaajan kanssa ja laaditaan oikaisuvaatimus.

Oikaisuvaatimusten seuranta ja raportointi käsittää mahdollisten lisäselvitysten laatimisen verohallinnolle, päätösten tarkastamisen ja mahdollisesta valitusprosessista huolehtimisen (hallinto-oikeus, korkein hallinto-oikeus) sekä kokonaistilanteen seurannan ja raportoinmnin.

Kiinteistöveroselvitys rakennushankkeessa

Investointihankkeen suunnittelu- ja rakennusvaiheen veroselvityksessä saadaan luotettava arvio tulevan veron määrästä investointilaskentaa, myyntiesitettä ja/tai ylläpitokustannusten budjetointia varten sekä minimoidaan veron määrä lain mukaisesti.

Kiinteistöveron merkitys korostuu erityisesti uusissa kohteissa, joissa laatutaso on korkea ja ikäalennuksia ei vielä ole. Lisäksi verojen määrät vaihtelevat huomattavasti näennäisestikin samankaltaisten kohteiden välillä, joten luotettavaan arvioon eivät vertailukohteiden tiedot riitä, vaan tuleva vero tulee määrittää todellisen kohteen maapohjan ja rakennuksen tietojen perusteella.

Työsisältömme kattaa:

  • Luonnossuunnitelmien pohjalta kiinteistöverolaskelman laatiminen
  • Veronsäästömahdollisuuksien tunnistaminen suunnitelmaa kehittämällä
  • Vaihtoehtoistarkastelut käyttötarkoitusten ja osarakennusjakojen näkökulmasta optimointimahdollisuuksien ja riskien arvioiminen
  • Ensimmäisen kiinteistöveropäätöksen tarkastaminen
  • Kiinteistöilmoituksen / oikaisuvaatimuksen laatiminen