Palvelu

Palvelut olemassa oleviin kiinteistöihin


Palvelut olemassa oleviin kiinteistöihin Energiatehokkuuden kehittäminen Energiajohtaminen

Energiajohtaminen


Energiajohtamispalvelussa GBP vastaa laajemman kiinteistökannan energiajohtamisesta. Palvelulla varmistetaan kiinteistön energiatehokas käyttö siten, että se ei ole ristiriidassa turvallisten ja terveellisten sisäolosuhteiden kanssa. Palvelu tukee isännöitsijöiden työtä kohteiden energiatehokkuuden ja sisäilmasto-olosuhteiden seurannassa ja kehittämisessä. Omistaja hyötyy, kun koko kohdekanta on kattavassa ja jatkuvassa vertailukelpoisessa energia- ja olosuhdeseurannassa.

GBP:n palvelu on räätälöitävissä tarvetta vastaavaksi. Se toteutetaan yhteistyössä kiinteistön omistajan ja ylläpidon palvelutuottajien kanssa. Energiahallintapalvelu voidaan toteuttaa yksittäisestä kohteesta laajoihin kiinteistösalkkuihin.

Energiahallinta- ja johtamisen palvelukokonaisuuteen sisältyy energiatehokkuuden arviointi ja raportointi, kiinteistöjen toiminnallisuuden varmentaminen ja sisäilmaolosuhteiden valvonta, energiatehokkuutta tai kiinteistöjen toimintaa edistävien toimenpiteiden esittäminen sekä raportointi ja vaikutusten seuranta.