Palvelu

Palvelut olemassa oleviin kiinteistöihin


Palvelut olemassa oleviin kiinteistöihin Energiatehokkuuden kehittäminen Energiatodistukset

Energiatodistukset


Energiatodistus vaaditaan rakennuksilta myynti- ja vuokraustilanteessa. Se on myös olennainen osa uudisrakennuksen rakennuslupahakemukseen liitettävää energiaselvitystä. Kaikki energiatodistukset kirjataan ARAn ylläpitämään todistusrekisteriin. Todistuksen laatijoilta vaaditaan ARAn myöntämä pätevyys.

GBP:llä on useita ylemmän energiatodistuslaatijan pätevyyden omaavia henkilöitä, jotka laativat energiatodistuksen kaikentyyppisille rakennuksille tehokkaasti ja luotettavasti. Energiatodistus perustuu aina laskennalliseen menettelyyn. Työ muodostuu seuraavista vaiheista: laskennassa tarvittavien lähtötietojen koonti, kohdekäynti huoltomiehen avustama, kohteen mallinnus, nykytilanteen mukaisen E-luvun laskenta, laskentatulosten sekä energialaskennan lähtöarvojen raportointi.

Tuloksena saadaan energiatodistus, rakennusten E-luku ja energiatodistusluokka sekä energiankulutuksen jakauma. Energiatodistuksen avulla vertaillaan rakennusten energiatehokkuutta perustuen ainoastaan rakennuksen ominaisuuksiin, joten käyttäjän energiankulutustottumukset eivät vaikuta energialuokkaan.