Palvelu

Palvelut olemassa oleviin kiinteistöihin


Palvelut olemassa oleviin kiinteistöihin Energiatehokkuuden kehittäminen Kiinteistöjen energiakatselmukset

Kiinteistöjen energiakatselmukset


Energiakatselmus tuottaa mittauksiin ja laskelmiin perustuvaa tietoa kohteen energian- ja vedenkulutuksen jakautumisesta. Katselmusraportti paikallistaa kohteen energian ja vedenkäytön säästöpotentiaalin ja ohjaa kiinteistön omistajaa energiankäytön säännöllisessä seurannassa.

Kiinteistön energiakatselmuksessa tehdään tarvittavat kerta- ja trendimittaukset prosesseista ja sisäolosuhteista, ja se toteutetaan tyypillisesti yhteistyössä kohteen ylläpitohenkilöstön kanssa. Energia-analyysin, mittausten ja kohdekäynnillä tehtyjen havaintojen pohjalta saadaan selkeä yhteenveto parannustoimenpiteistä, vaadituista investoinneista ja säästöpotentiaalista järjestelmittäin ja energialajeittain. Tyypillinen säästöpotentiaali toimisto- ja liikerakennuksissa on 10 – 15 % vuotuisista energian- ja veden käytön kustannuksista.

GBP:llä energiakatselmuksia suorittavat Motiva-pätevöidyt katselmoijat, joilla on LVI- ja SÄH-vastuuhenkilöpätevyys sekä vankkaa kokemusta erityyppisten rakennusten energiakatselmoinnista.