Palvelu

Palvelut olemassa oleviin kiinteistöihin


Palvelut olemassa oleviin kiinteistöihin Käyttövaiheen ympäristösertifioinnit

Käyttövaiheen ympäristösertifioinnit


Ympäristösertifikaatti on kolmannen osapuolen varmentama laatuleima kiinteistön ympäristötehokkuudesta. Ympäristöluokitustyökalujen käyttö helpottaa sidosryhmien välistä keskustelua rakennusten energiatehokkuudesta ja ratkaisujen kehittämisestä.

GBP tukee valitsemaan sopivimman sertifikaatin ja tavoiteltavan laatutason sekä kehittämään tehokkaimmat, edullisimmat ja parhaimmat ratkaisut hankkeen laadun kannalta. Sertifiointiprosessimme alkaa kattavalla esiselvityksellä, jonka avulla tunnistetaan kohteen tavoitteet ja potentiaalinen ympäristöluokitustaso. Asiantuntijamme ovat koko suunnittelu- ja rakennusprojektin ajan tukemassa ja ohjaamassa kriteerien täyttymistä.

GBP on vastannut suurimmasta osasta Suomessa tehdyistä ympäristöluokituksista, ja ne kaikki ovat saavuttaneet tai ylittäneet tavoitellun sertifiointitason.

LEED EB

LEED Existing Buildings: Operation and Maintence on rakennuksen käyttövaiheen sertifiointityökalu, joka mittaa kiinteistön ja sen palveluiden ympäristötehokkuutta ja kestävän kehityksen mukaista ylläpitoa. LEED EB: O&M -sertifointi on voimassa viisi vuotta, jonka jälkeen kiinteistölle voidaan hakea uutta sertifiointia.

Laajempien kiinteistöjoukkojen sertifiointiin on olemassa tehokas LEED Volume Program –malli. GBP on ainut asiantuntija Suomessa joka on toteuttanut sertifiointeja tällä mallilla.

Otteita referensseistä: Technopolis, Ilmarinen, Tieto Oyj, Nordea Vallilan pääkonttorit, Kauppakeskus Mylly, Kauppakeskus Sello, Kauppakeskus Skanssi.

Lue lisää: https://new.usgbc.org/leed

BREEAM IN-USE

BREEAM In-Use -sertifiointi toimii työkaluna kiinteistön ylläpidon jatkuvaan ja systemaattiseen kehittämiseen, ja se tuo usein myös kustannussäästöjä energian- ja vedenkulutuksen osalta.

BREEAM in-Use mahdollistaa kiinteistön sertifioinnin huomioiden sertifiointia hakevan tahon ylläpidon vastuut ja vaikutusmahdollisuudet. Sertifioinnin laajuus voidaan valita joustavasti kohteen mukaan sisältäen kiinteistön, teknisen ylläpidon tai organisaation toiminnan ympäristöhallinnan.

Lue lisää: https://www.breeam.com

WELL

WELL-sertifioinnin keskiössä on kiinteistöjen käyttäjien terveys ja hyvinvointi. Panostamalla käyttäjien hyvinvointiin ja viihtyvyyteen voidaan parantaa myös yrityksen houkuttelevuutta ja tuottavuutta.  

Olemassa olevien tilojen WELL-sertifioinnissa arvioidaan tilan teknisten ominaisuuksien lisäksi myös organisaation toimintaa hyvinvoinnin näkökulmasta. Meillä on WELL AP- pätevöityneet asiantuntijat ja maan ensimmäiset WELL –hankkeet käynnissä. 

Olemme laajentaneet palvelutarjontaamme ensimmäisenä suomalaisena GBCI:n auktorisoimana toimijana myös WELL Performance Testing -auditointien suorittamiseen. WELL Performance Testing -auditointi koostuu kokonaisvaltaisesta sisäolosuhteiden varmennuksesta, sisältäen mm. ilmanlaadun, lämpöolosuhteiden, vedenlaadun, valaistuksen ja tila-akustiikan mittaukset. Auditointi sisältää lisäksi ilman- ja vedenlaadun laboratoriokokeet, joilla yhdessä paikan päällä tehtävien mittausten kanssa varmistetaan WELL-kriteeristön vaatimusten täyttyminen. Auditointien myötä voimme tarjota joustavasti ja kotimaisesti koko WELL-sertifioinnin prosessin aina esiselvityksestä ja hankkeen ohjauksesta auditointiin saakka.

Lue lisää: www.wellcertified.com 

Referenssit

Palvelut olemassa oleviin kiinteistöihin

Ilmarinen Volume Program

Palvelut olemassa oleviin kiinteistöihin

UPM Biofore Talo

Palvelut olemassa oleviin kiinteistöihin

Technopolis Volume Program