Palvelu

Palvelut olemassa oleviin kiinteistöihin


Palvelut olemassa oleviin kiinteistöihin Sisäilmatutkimukset, olosuhdemittaukset ja käyttäjäkyselyt

Sisäilmatutkimukset, olosuhdemittaukset ja käyttäjäkyselyt


Viihtyvyysmittauksen perusteella selvitetään käyttäjän kokema viihtyvyystaso ja mistä muuttujista koettu tyytymättömyys kiinteistön sisäolosuhteisiin johtuu. Tyytymättömyyttä aiheuttavat sisäolosuhdepohjaiset tekijät voidaan varmentaa ISO7730- standardin mukaisella lämpö-olosuhteiden mittauksella.

Koska ihmisen aistima lämpöviihtyvyys riippuu usean tekijän summasta, yksittäisen käyttäjäpalautteen perusteella ei välttämättä saada selville juurisyytä. Viihtyvyysmittauksella selvitetään, johtuuko ongelma esimerkiksi rakenteista, LVI-järjestelmästä, automaatiosta, käyttäjän toimenpiteistä tai näiden yhdistelmistä. Kun ongelman aiheuttaja on selvillä, korjaavat toimenpiteet voidaan kohdistaa oikein, ja saada aikaan parannus sisäolosuhteissa.

GBP:n tutkimus kohdistuu mm. seuraaviin kohteisiin: operatiivinen lämpötila, ilmankosteus, ilmanvaihdon virtausnopeus ja turbulenssi, automatiikkaohjausten asetusarvot ja trendit, rakenteiden pintalämpötilat, pintojen lämpövuotokohdat. Lisäksi voidaan tehdä käyttäjäkyselyitä. Tutkimustensa pohjalta GBP toimittaa raportin havaituista puutteista ja suositelluista korjaustoimenpiteistä.