Palvelu

Palvelut rakennushankkeissa


Palvelut rakennushankkeissa Hiilijalanjäljen laskenta

Hiilijalanjäljen laskenta


Rakennushankkeen elinkaaren hiilijalanjäljen laskenta on yleistynyt voimakkaasti viime vuosina. Yleistymiseen on vaikuttanut alan kasvava kiinnostus sekä ympäristöministeriön lähitulevaisuuden tavoite hiilijalanjäljen huomioimisesta rakennushankkeiden viranomaisohjauksessa. Useat alan johtavat toimijat laskevat ja ohjaavat toimintansa hiilijalanjälkilaskennan perusteella.

Hiilijalanjäljen laskenta rakennuksen suunnitteluvaiheessa antaa todellisen kuvan rakentamisen ympäristövaikutuksista ja vaikutusmahdollisuuden koko elinkaaren hiilijalanjälkeen.  Rakentamisvaiheen hiilijalanjäljen pienentäminen on nopein tapa saada tuloksia, koska rakennusvaiheessa säästövaikutus on välitön, ja rakennusvaiheen ympäristövaikutukset vastaavat noin 25 vuoden käyttöä.

GBP:n hiilijalanjäljen laskenta tarjoaa yksityiskohtaisen ja konkreettisen raportoinnin, jonka tavoitteena on hyödynnettävyys ja ohjattavuus hankkeessa. Asiakas hyötyy mm. saatujen tulosten tulkinnoista, elinkaaren päästöjen vertailuista ja rakennusmateriaalien analyyseista. Laskennan tulos esitetään rakennusosakohtaisesti, mikä helpottaa merkittävimpien rakennusosien tarkastelua ja edistää vaikutuskeinojen löytämistä.

Hiilijalanjäljen laskenta perustuu erityisesti rakennushankkeiden laskentaan kehitetyn laskentatyökalun käyttöön. Laskenta noudattaa eurooppalaisia standardeja (ensisijaisesti EN 15978 Assessment of environmental performance of buildings – Calculation method) sekä Suomen kansallista laskentaohjetta. Laskenta perustuu kattavaan rakennustuotteiden tietokantaan, joka koostuu parhaasta saatavilla olevasta tiedosta. Laskentatiedot muodostuvat pääosin kotimaisista ympäristöselosteista (EPD) sekä rakennustuotteiden ympäristöselosteista, joita on täydennetty eurooppalaisten tuotteiden tiedoilla.

GBP hiilijalanjäljen laskenta tarjoaa yksityiskohtaisen ja konkreettisen raportoinnin, jonka tavoitteena on hyödynnettävyys ja ohjattavuus hankkeessa. Raportointimalli mahdollistaa raporttiasun muutokset tilaajan toiveiden mukaan.

Laskentamenettelyn lähtötietojen hankinta on joustavaa (tyypillisimmin IFC-malli, rakennusosa-arvio tai rakennuttajan määrälaskenta), jolloin luotettava ja vertailukelpoinen laskentatulos saadaan jo luonnossuunnitteluvaiheessa. Rakennusvaiheen laskennan tulos esitetään rakennusosakohtaisina tuloksina, joka helpottaa merkittävimpien rakennusosien tarkastelua ja edistää vaikutuskeinojen löytämistä.

Lisätietoja:

Referenssit

Palvelut rakennushankkeissa

Pudasjärven Hyvän Olon Keskus

Palvelut rakennushankkeissa

Valkealan monitoimitalo ja Sarkolan koulu