Palvelu

Palvelut rakennushankkeissa


Palvelut rakennushankkeissa Ympäristösertifioinnit

Ympäristösertifioinnit


Ympäristösertifikaatti on kolmannen osapuolen varmentama laatuleima rakennushankkeen ympäristötehokkuudesta. Hankkeen aikana ympäristösertifiointi helpottaa sidosryhmien välistä keskustelua hankkeen kehittämiseksi. Ympäristösertifiointi lisää rakennuksen arvoa ja helpottaa sen myyntiä.

GBP tukee tilanteen kannalta sopivimman sertifikaatin ja laatutason valintaan sekä kehittämään tehokkaimmat, edullisimmat ja parhaimmat ratkaisut hankkeen laadun kannalta. Sertifiointiprosessimme alkaa kattavalla esiselvityksellä, jonka avulla tunnistetaan kohteen tavoitteet ja potentiaalinen ympäristöluokitustaso. Asiantuntijamme ovat koko suunnittelu- ja rakennusprojektin ajan tukemassa ja ohjaamassa kriteerien täyttymistä.

GBP on vastannut suurimmasta osasta Suomessa tehdyistä ympäristöluokituksista, ja ne kaikki ovat saavuttaneet tai ylittäneet tavoitellun sertifiointitason sovitussa aikataulussa.

LEED

LEED-ympäristösertifiointijärjestelmä on U.S. Green Building Councilin (USGBC) kehittämä ja ylläpitämä rakennusten suunnittelun, rakentamisen, käytön ja ylläpidon sertifiointi. Se on ympäristösertifiointijärjestelmistä kansainvälisesti laajimmalle levinnyt: projekteja on yli 110 000 yli 160 maassa.

LEED-sertifiointijärjestelmässä arvioidaan tilojen, rakennusten ja alueiden ympäristöominaisuuksia. Sertifikaatti todentaa, että rakennus on suunniteltu ja rakennettu tiukkojen ympäristötavoitteiden mukaisesti. Sertifioinnin myötä saadaan työkalut rakennuksen kestävään ylläpitoon ja säästöihin energiankulutuksessa.

Otteita referensseistämme: Kauppakeskus REDI, Kauppakeskus Tripla, Kauppakeskus DIXI, Matinkylän metrokeskus, Kauppakeskus Sello (ensimmäisiä LEED Platina –kauppakeskuksia maailmassa), Ainoa Tapiola, Kastellin monitoimitalo (Euroopan ensimmäinen LEED for Schools). Suomen hankevaiheen LEED –sertifioinneista olemme tehneet noin 75%.

BREEAM

BREEAM (Building Research Establishment’s Environmental Assessment Method) on Euroopan suosituin ympäristösertifikaatti. Se on kansallistettu useampaan maahan (Ruotsi, Norja, Hollanti ja Espanja) ja mahdollistaa myös parhaiden kansallisten käytäntöjen hyödyntämisen laadun todentamisessa.

BREEAM-ympäristösertifikaatti tarjoaa selkeän ja systemaattisen mallin ympäristötavoitteiden asettamiseen, suunnittelun ja työmaan ohjaamiseen sekä lopputuloksen todentamiseen. Lisäksi se toimii hankevaiheen ohjauksen lisäksi erinomaisena työkaluna kestävään ylläpitoon ja säästöihin energiankulutuksessa.

Otteita referensseistämme: Lippulaiva, LAMK NiemiCampus M19, Arkadiankatu 4-6 peruskorjaus.

WELL

WELL-sertifioinnin keskiössä on kiinteistöjen käyttäjien terveys ja hyvinvointi. Panostamalla käyttäjien hyvinvointiin ja viihtyvyyteen voidaan parantaa myös yrityksen houkuttelevuutta ja tuottavuutta.  

Rakennushankkeissa palvelumme kattaa WELL -esiselvityksen sekä sertifioinnin ohjauksen koko suunnittelu- ja rakennusprojektin ajan. Meillä on WELL AP- pätevöityneet asiantuntijat ja maan ensimmäiset WELL –hankkeet käynnissä. 

Olemme laajentaneet palvelutarjontaamme ensimmäisenä suomalaisena GBCI:n auktorisoimana toimijana myös WELL Performance Testing -auditointien suorittamiseen. WELL Performance Testing -auditointi koostuu kokonaisvaltaisesta sisäolosuhteiden varmennuksesta, sisältäen mm. ilmanlaadun, lämpöolosuhteiden, vedenlaadun, valaistuksen ja tila-akustiikan mittaukset. Auditointi sisältää lisäksi ilman- ja vedenlaadun laboratoriokokeet, joilla yhdessä paikan päällä tehtävien mittausten kanssa varmistetaan WELL-kriteeristön vaatimusten täyttyminen. Auditointien myötä voimme tarjota joustavasti ja kotimaisesti koko WELL-sertifioinnin prosessin aina esiselvityksestä ja hankkeen ohjauksesta auditointiin saakka.

Lue lisää: www.wellcertified.com

RTS

RTS on Rakennustieto Oy:n kehittämä ympäristösertifikaatti, jonka kriteeristö perustuu parhaiden kansallisten menetelmien hyödyntämiseen. RTS-ympäristöluokituksen avulla voidaan varmistaa kestävän kehityksen periaatteiden huomiointi hankkeessa keskittyen kansallisesti merkittävimpiin näkökohtiin. Työkalun tärkeimmät kohteet ovat sisäilmaston, energiatehokkuuden ja kosteusteknisten riskien hallinta. RTS-työkalu soveltuu uudisrakennuksiin, peruskorjauksiin ja talotekniikaltaan merkittävästi muuttuviin osaperuskorjauksiin.

Lue lisää: glt.rts.fi

Referenssit

Palvelut rakennushankkeissa

Pressi Smart Premises C-talo LEED

Palvelut olemassa oleviin kiinteistöihin

Kauppakeskus Sello

Palvelut rakennushankkeissa

Tikkurilan Asemakeskus DIXI

Palvelut rakennushankkeissa

Kollikallion asuinkerrostalon RTS