Palvelu

Palvelut rakennushankkeissa


Palvelut rakennushankkeissa Terveellisyys

Terveellisyys


Rakennusalan mainetta on viimeisinä vuosina merkittävästi heikentänyt useat kosteusvaurio- ja hometalotapaukset eteenkin julkisessa rakentamisessa. Rakennushankkeiden terveellisyyteen liittyvät epäonnistuminen perustuvat aiheen moniulotteisuudesta, jossa kaikki suunnittelualat vaikuttavat suunnitelmien toimivuuteen. Suunnitteluratkaisujen riskien hallinta ja urakoitsijan työn ohjaus ja valvonta ovat puutteellisia.

Alalle on vuosien aikana kehitetty useita malleja rakentamisen terveellisyyden varmentamiseksi koko rakentamisprosessin ajan. Esimerkiksi TerveTalo-konsepti kokosi alan yhteistyössä rakennuksen sisäilman laadun kannalta oleellisimmat tekijät tarkastuslistaksi, ja  suunnitteluvaiheen ohjaukseen on saatu lisää systemaattisuutta Kuivaketju10-mallilla.

GBP:n terveellisen rakennushankkeen palvelu muodostuu seuraavista kokonaisuuksista:

  • Terve talo vaatimusten varmennus suunnitteluvaiheessa, jossa käydään läpi kaikki vaatimukset ja niiden toteutuminen suunnittelussa sekä dokumentoidaan saavuttaminen.
  • Kosteustekninen varmennus ja riskikohteiden läpikäynti perustuu kosteusteknisen asiantuntijan tekemä suunnitelmien kosteusteknisen toimivuuden tarkastukseen
  • Varmistetaan työmaan riittävät menettelyt rakennusfysikaalisten riskien hallintaan työmaan suunnittelussa ja aikataulutuksessa
  • Varmistetaan työmaan puhtaudenhallinnan menettelyt ja tarvittaessa laaditaan työmaan P1-puhtaudenhallintasuunnitelma ja osastointi
  • Perehdytetään työmaan henkilöstä Terve Talo ja puhtaudenhallinnan vaatimusten toteutukseen työmaalla
  • Valvotaan työmaan aikaista puhtausvaatimusten ja rakennusfysikaalisen hallinnan toteutusta työmaan ajan
  • Varmistetaan tarkastuksin ja mittauksin työmaan puhtaudenhallinnan onnistuminen käyttöönotossa