Palvelu

Palvelut rakennushankkeissa


Palvelut rakennushankkeissa Terveellisyys Kuivaketju10 -kosteudenhallintapalvelu

Kuivaketju10 -kosteudenhallintapalvelu


Kuivaketju10 on uusi toimintamalli, jolla pyritään estämään kosteusvaurioiden syntyminen kaikissa rakennusprosessin eri vaiheissa. Toimintamalli sisältää riskilistan ja todentamisohjeen, joissa on esitetty kymmenen keskeisintä kosteusriskiä. Koska näiden hallinnalla vältetään yli 80 % kosteusvaurioiden seurannaiskustannuksista, Kuivaketju10-mallin lupauksena on, että sen noudattaminen vähentää merkittävästi kosteusvaurioita.

Kuivaketju10-mallin ytimessä on tilaajan hankkeeseen valitsema suunnittelijoista ja urakoitsijoista täysin riippumaton asiantuntijataho, kosteuskoordinaattori. Koordinaattorin päätehtävä on valvoa ja ohjata Kuivaketju10:n toteutumista koko rakennusprosessin ajan.

GBP tarjoaa Kuivaketju10-mallin mukaisen seurannan ja dokumentoinnin. Rakennushankkeelle nimetty kosteuskoordinaattori vastaa suunnittelun, rakentamisen ja käyttöönoton ohjauksesta ja riskien huomioinnista.

Lisätietoja: http://kuivaketju10.fi/