Palvelu

Palvelut rakennushankkeissa


Palvelut rakennushankkeissa Terveellisyys Rakennusfysikaalisen toimivuuden varmennus

Rakennusfysikaalisen toimivuuden varmennus


Asiantuntijatarkastus varmistaa suunnitteluratkaisujen kosteusteknisen toimivuuden ja  riittävyyden rakennusfysikaalisesti toimivan rakennuksen toteutukselle.

Rakennusfysikaalinen varmennus muodostuu rakennusfysikaalisen asiantuntijan tekemästä riskitarkastelusta ja suunnitelmien läpikäynnistä. Saadut tulokset käydään läpi rakennuttajan, suunnitteluryhmän ja urakoitsijan kanssa, ja päätetään toteutettavat parannukset ja toteutusvastuu.