Palvelu

Palvelut rakennushankkeissa


Palvelut rakennushankkeissa Terveellisyys Sisäolosuhdesimuloinnit

Sisäolosuhdesimuloinnit


Olosuhdesimuloinnin avulla saadaan tietoa sisäolosuhteiden tavoitteiden saavuttamisesta ja etsitään parhaat suunnitteluratkaisut hyvien olosuhteiden varmistamiseksi. Asetetut tavoitteet perustuvat esimerkiksi Sisäilmastoluokitukseen tai Asumisterveysasetukseen.

Kun olosuhdesimuloinnit tehdään jo hankesuunnitteluvaiheessa, tarvittavat rakenteelliset ja tekniset ratkaisut voidaan huomioida suunnitelmissa mahdollisimman aikaisin, jolloin niiden vaikuttavuus on suuri.

GBP hyödyntää olosuhdesimuloinnissa rakennuksen 3D-tilamallia sekä MagiCAD Comfort and Energy-, IDA ICE- ja DiaLUX-laskentaohjelmistoja.