Palvelu

Palvelut rakennushankkeissa


Palvelut rakennushankkeissa Terveellisyys TerveTalo -koordinointi

TerveTalo -koordinointi


TerveTalo on Sisäilmayhdistys ry:n konsepti, joka laajentaa sisäilmastoluokituksen tarkastelua kattamaan  kaikki kosteus- ja sisäilmastoasiat, joilla on vaikutusta rakennuksen käyttäjien terveyteen, viihtyvyyteen ja työn tuottavuuteen.

Tutkimusten mukaan esimerkiksi lähes 20 % olemassa olevista koulurakennuksista on merkittäviä kosteusteknisiä ongelmia. Energiatehokkaat, tiiviit ja lyhyellä aikataululla rakennettavat kohteet nostavat riskiä sisäolosuhteiden ja kosteusteknisten ongelmien syntymiseen.

GBP:n tarjoama TerveTalo-koordinointi ohjaa hanketta kohti terveellistä rakentamista. Se asettaa rakentamiselle selkeät tavoitteet sekä esittää tavoitteiden saavuttamisen todentamisen konkreettiset tehtävät suunnittelu-, rakennus-, vastaanotto- ja käyttövaiheessa.

TerveTalo-koordinointi auttaa rakennuttajaa poistamaan rakennusvaiheeseen liittyvät riskit ja saavuttamaan sisäilmastotavoitteet. 

Lisätietoa: http://www.sisailmayhdistys.fi/Terveelliset-tilat/Sisailmasto/Terve-Talo-kriteerit

Referenssit

Palvelut rakennushankkeissa

Pudasjärven Hyvän Olon Keskus