Palvelu

Palvelut rakennushankkeissa


Palvelut rakennushankkeissa GBP ToimivaRakennus™

GBP ToimivaRakennus™


GBP:n ToimivaRakennus™-palvelumalli uudistaa perinteisen rakennushankkeen suunnittelijavetoisen energiahallinnan korostamalla ennakkosuunnittelua ja edistämällä tilaajien, suunnittelijoiden ja ylläpidon yhteistyötä. Se sitoo yhteen GBP:n energiahallinnan osaamisen ja tuotteet, joita voidaan hyödyntää myös erillisinä.

ToimivaRakennukseen™ kuuluvien palveluiden avulla rakennushankkeen tavoitteiden täyttyminen voidaan varmistaa energiatehokkuuden ja sisäilman laadun osalta. Systeeminen ja holistinen ohjaus mahdollistaa kustannustehokkaimpien ratkaisujen löytämisen sekä varmistaa urakoitsijatoteutuksen vastaavuuden hankkeen tavoitteisiin.

Olemme toimittaneet ToimivaRakennus™-palvelua kymmeniin hankkeisiin – esim. toimistoihin, kauppakeskuksiin, monitoimitaloihin, kouluihin ja päiväkoteihin.

GBP ToimivaRakennus™-mallissa:

  • Energiatehokkuuden tavoitteet tehdään ennen suunnittelun aloittamista perustuen ratkaisuvaihtoehtojen vertailuihin mm. MOBO-monitavoiteoptimoinnillaHankkeen tavoite asetetaan yhteistyössä huomioiden osapuolten näkemykset ja kokemukset. Tavoitteen ohjaavuuden varmistamiseksi tavoitteet ja niiden saavuttamisen tekniset vaatimukset kirjataan todennettaviksi tavoitteiksi suunnittelun ja rakentamisen ohjaukseen.
  • Suunnittelun ohjauksella varmennetaan tavoitteiden saavuttaminen ja käydään läpi teknisten suunnitelmien ja järjestelmien ohjauksen kyky täyttää asetetut vaatimukset
  • Toteutussuunnitelmiin perustuen kohteelle laaditaan energiatehokkuuden varmennussuunnitelma, jossa määritellään mittausjärjestelyt, esitetään mittarikohtaiset kulutustavoitteet sekä vaatimukset mm. rakennusautomaation trendiseurannoille käyttöönotossa
  • Toteutuksen ohjauksella varmistetaan kriittisten hankintojen vaatimuksenmukaisuus tarkistamalla urakoitsijan laitehankintojen vaatimuksenmukaisuus.
  • Käyttöönotossa varmennetaan teknisen toteutuksen vaatimuksenmukaisuus ja käydään läpi tekniset toiminta-arvot, energiamittaukset, anturointi ja rakennusautomaation vaatimuksenmukaisuus.
  • Takuujaksolla varmistetaan tavoitteiden toteutuminen energia- ja sisäilmaseurannan kautta ohjeistamalla vaadittavat säädöt, ohjausmuutokset sekä tarvittaessa laitepuutteiden korjaukset.