Palvelu

Palvelut rakennushankkeissa


Palvelut rakennushankkeissa Energiatehokkuuden hallinta

Energiatehokkuuden hallinta


Palveluiden avulla rakennushankkeen tavoitteiden täyttyminen voidaan varmistaa energiatehokkuuden ja sisäilman laadun osalta. Systemaattinen ohjaus mahdollistaa kustannustehokkaimpien ratkaisujen löytämisen sekä varmistaa urakoitsijatoteutuksen vastaavuuden hankkeen tavoitteisiin.

GBP:n ToimivaRakennus™-palvelumalli uudistaa perinteisen rakennushankkeen suunnittelijavetoisen energiahallinnan korostamalla ennakkosuunnittelua ja edistämällä tilaajien, suunnittelijoiden ja ylläpidon yhteistyötä. Se sitoo yhteen GBP:n energiahallinnan osaamisen ja tuotteet, joita voidaan hyödyntää myös erillisinä.

ToimivaRakennus-mallissa:

  • Energiatehokkuuden tavoitteet tehdään ennen suunnittelun aloittamista perustuen alustavaan laskentaan.Hankkeen tavoite asetetaan yhteistyössä huomioiden osapuolten näkemykset ja kokemukset. Tavoitteen ohjaavuuden varmistamiseksi tavoitteet ja niiden saavuttamisen tekniset vaatimukset kirjataan todennettaviksi tavoitteiksi suunnittelun ja rakentamisen ohjaukseen.
  • Suunnittelun ohjauksella varmennetaan energiasimuloinnein tavoitteiden saavuttaminen ja käydään läpi teknisten suunnitelmien ja järjestelmien ohjauksen kyky täyttää asetetut vaatimukset
  • Toteutussuunnitelmiin perustuen kohteelle laaditaan energiatehokkuuden varmennussuunnitelma, jossa esitetään mittarikohtaiset kulutustavoitteet sekä vaatimukset urakoitsijan suorittamille mittauksille ja rakennusautomaation trendiseurannoille käyttöönotossa
  • Rakentamisen ohjauksella varmistetaan kriittisten hankintojen vaatimuksenmukaisuus tarkistamalla urakoitsijan laitehankintojen vaatimuksenmukaisuus.
  • Käyttöönotossa varmennetaan teknisen toteutuksen vaatimuksenmukaisuus ja käydään läpi tekniset toiminta-arvot, energiamittaukset, anturointi ja rakennusautomaation vaatimuksenmukaisuus.
  • Takuujaksolla varmistetaan tavoitteiden toteutuminen energia- ja sisäilmaseurannan kautta ohjeistamalla vaadittavat säädöt, ohjausmuutokset sekä tarvittaessa laitepuutteiden korjaukset.