Palvelu

Palvelut rakennushankkeissa


Palvelut rakennushankkeissa GBP ToimivaRakennus™ Elinkaarikustannusten analysointi ja ohjaus

Elinkaarikustannusten analysointi ja ohjaus


Vuotuiset ylläpitokustannukset vaikuttavat voimakkaasti investoinnin kannattavuuteen ja kiinteistön arvoon. Elinkaarikustannusten laskenta suunnitteluvaiheessa auttaa rakennuttajaa havaitsemaan riskitekijät ja ohjaamaan suunnittelua kustannusten optimoimiseksi.

Hankkeen elinkaarilaskennan avulla mallinnetaan ja arvioidaan kaikki rakennuksen kustannukset sen elinkaaren ajalta. Se huomioi investointikustannusten lisäksi rakennuksen ylläpitokustannukset (huolto, energia, siivous, jäte, vakuutukset ja kiinteistövero) sekä kunnossapitokustannukset.  Laskennan avulla voidaan optimoida energiankulutusta ja arvioida veden, lämmityksen ja sähkön kustannuksia tuleville vuosille. Tuloksista lasketaan lisäksi takaisinmaksuaika sekä sijoitetun pääoman tuotto (ROI). 

Referenssit

Palvelut rakennushankkeissa

Valkealan monitoimitalo ja Sarkolan koulu