Palvelu

Palvelut rakennushankkeissa


Palvelut rakennushankkeissa GBP ToimivaRakennus™ Energialaskennat ja -simuloinnit

Energialaskennat ja -simuloinnit


Korkeatasoinen energialaskenta mahdollistaa hankkeen suunnitteluratkaisujen todellisen ja luotettavan ohjauksen. GBP:n energialaskennan malli auttaa huomioimaan energiankäyttöön ja ohjaukseen liittyvät tekijät laajasti rakennushankkeissa.

Rakennuksen energialaskennan avulla saadaan arvokasta tietoa suunnittelun tueksi käyttöjakson tavoite-energiankulutusten arviointiin, ympäristöluokitusten vaatimiin energiatarkasteluihin sekä energiatodistusten laadintaan.

GBP:n energialaskentapalvelu kattaa koko prosessin rakennuksen tilamallin luomisesta loppuraportointiin asti. Teemme laskennat rakennuksen 3D-tilamalliin perustuen, ja energiasimulointiohjelmistoina käytämme MagiCAD Comfort and Energy- ja IDA ICE ohjelmistoja. Käytössämme on myös MOBO-monitavoiteoptimoinnin menetelmät

Energialaskennan palvelukokonaisuuksia ovat:

  • MOBO-monitavoiteoptimointi
  • tavoite-energiankulutusten määrittäminen
  • suunnitteluratkaisujen kehittäminen tavoitekulutus- ja vertailulaskelmien avulla
  • suunnitteluratkaisujen elinkaarikustannusten vertailut
  • energialaskennat LEED-ympäristöluokituksia varten
  • E-lukulaskennat tavoitteiden määrittelystä suunnitteluratkaisujen kehittämiseen
  • energiaselvitysten laadinta uudiskohteiden rakennuslupa- ja valmistumisvaiheessa
  • energiatodistusten laadinta olemassa oleville rakennuksille

Referenssit

Palvelut rakennushankkeissa

Pudasjärven Hyvän Olon Keskus