Palvelu

Palvelut rakennushankkeissa


Palvelut rakennushankkeissa GBP ToimivaRakennus™ Energiatehokkuuden varmennussuunnitelma

Energiatehokkuuden varmennussuunnitelma


Energiatehokkuudelle tulee asettaa tavoitteet jo hankesuunnitteluvaiheessa, jotka ohjaavat suunnittelua ja toteutusta. Energiatehokkuuden varmennussuunnitelmalla varmennetaan että hankkeella on olemassa selkeät energiatavoitteet sekä edellytykset tavoitteiden seurantaan ja saavuttamiseen käyttövaiheessa.

GBP:n energiankäytön mittaus- ja varmennussuunnitelma sisältää energiankäytön konkreettisten tavoitteiden asettamisen, energiatehokkuuden varmentamiseen vaadittavan mittaus- ja mittarointijärjestelmän määrittämisen, energiankulutuksen sekä energiatavoitteiden toteutumisen varmentamisen hankkeen eri vaiheissa sekä lopullisen energiatehokkuuden seurannan toteutuneisiin kulutuksiin perustuen.