Palvelu

Palvelut rakennushankkeissa


Palvelut rakennushankkeissa GBP ToimivaRakennus™ Käytönaikainen toiminnanvarmistus

Käytönaikainen toiminnanvarmistus


Rakennuksen käyttöönottovaihe on energia- ja sisäolosuhteiden toteutumisen kannalta kriittinen vaihe, jossa laadunvarmistus, järjestelmien viritys ja käytönajan seuranta ovat keskeisessä roolissa.

Käytönaikainen toiminnanvarmistus on GBP:n palvelukokonaisuus, jonka avulla varmennetaan energiaseurantajärjestelmän toimivuus ja lukemien luotettavuus heti käyttöjakson alussa.

Palvelun sisältämä käyttöönottokatselmointi on kertaluontoinen kohdekäynti, jonka pohjalta kootaan havaitut puutteet sekä keskeiset energiatehokkuutta ja olosuhteita parantavat kehitystoimenpiteet. Kohdekäynnin tarkastusta täydentävät prosessien ja sisäolosuhteiden trendiseurannat tuottavat hyödyllistä tietoa erityisesti vaativien taloteknisten prosessien toiminnasta. Merkittävät energiankäytön poikkeamat ja säästöpotentiaali määritetään kohdetarkastusten havaintoihin ja energia-analyysiin perustuen.