Palvelu

Palvelut rakennushankkeissa


Palvelut rakennushankkeissa GBP ToimivaRakennus™ Uusiutuvan energian kannattavuusselvitys

Uusiutuvan energian kannattavuusselvitys


Uusiutuvan energian kannattavuusselvitys antaa rakennuttajalle heti hankkeen alkuvaiheessa luotettavan arvion kohteeseen soveltuvista energiantuotantotavoista ja niiden kannattavuudesta. Tuloksena löydetään kustannustehokkaimmat ratkaisut ja alustavat mitoitukset kohdekohtaisille energiantuotantoratkaisuille.

Usein hanketasoiset energiantuotannon ratkaisut perustuvat yhden toimittajan ratkaisuun tai tunneperustaiseen valintaan, mikä ei aina edusta kustannusoptimia. Tarkastelussa selvitetään kohdekohtaisesti faktatietoon perustuen eri tuotantotapojen toteutuspotentiaali ja kannattavuus.

Selvitys huomioi kaikki potentiaaliset energiantuotantotavat sekä alueelliset ratkaisut. Tarkasteltavia tuotantotapoja ovat mm. aurinkoenergia, lämpöpumppuratkaisut, bioenergiaratkaisut, tuulivoima ja yhteistuotantotavat. Kustannusarvioinnissa huomioidaan investointitarve, energiamuotoon liittyvät säädökset, vaatimukset ja tuet sekä elinkaarikustannukset.